INTENCJE RÓŻAŃCOWE PAPIESKIE I PARAFIALNE

NA ROK 2017StyczeńIntencja ogólna:
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Jezusa, angażowali się i współpracowali razem przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i parafialnej.
Intencja parafialna:
Za Rodziny, które w tym czasie odwiedzane są po kolędzie, by Chrystus mocą kapłańskiej posługi przemieniał trudy ich codzienności w radość i pokój.LutyIntencja ogólna:
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie wśród nas.
Intencja parafialna:
Za I Różę Różańcową (św. Jan Paweł II) z Wyczech.MarzecIntencja ogólna:
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.
Intencja parafialna:
Za młodzież z naszej parafii, oby wkraczając w dorosłe życie nie porzucali wiary przyjętej w dzieciństwie, ale ją rozwijali.KwiecieńIntencja ogólna:
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
Intencja parafialna:
Za II Różę Różańcową (bł. Hiacynta i Franciszek) z Wyczech.MajIntencja ogólna:
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.
Intencja parafialna:
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.CzerwiecIntencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.
Intencja parafialna:
O powołania wśród młodego pokolenia do życia i pracy na wsi.LipiecIntencja ogólna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
Intencja parafialna:
Za Różę Różańcową (MB Częstochowska) z Raciniewa.SierpieńIntencja ogólna:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego..
Intencja parafialna:
Za I Różę Różańcowa (MB Nieustającej Pomocy) z Bińcza.WrzesieńIntencja ogólna:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Intencja parafialna:
Za naszych Ministrantów i ich Rodziny.PazdziernikIntencja ogólna:
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
Intencja parafialna:
Za chrześcijańskich Rodziców, aby mądrze i gorliwie wprowadzali swoje dzieci od najmłodszych lat w życie z Panem Bogiem.ListopadIntencja ogólna:
Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.
Intencja parafialna:
Za II Różę Różańcowa (Matka Boża z Lourdes) z Bińcza.GrudzieńIntencja ogólna:
Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.
Intencja parafialna:
Za tych z naszej parafii, którzy stoją już u schyłku swojego życia, aby mieli odwagę pojednać się z Bogiem i ludźmi, wobec których żywią żal w sercu.