27.08.2017 r.

Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym niezwykłym miejscu. Witam Burmistrza Miasta i Gminy Czarne – Pana Piotra Zabrockiego wraz ze współpracownikami, Pana Adama Breska – Przewodniczącego Rady Miasta. Cieszę się obecnością naszych Radnych z Powiatu i Gminy. Witam wszystkie nasze Sołectwa, Koła Gospodyń, OSP Bińcze. Witam kapłanów, wśród nich szczególnego, ks. Piotra Krupę – Misjonarza Świętej Rodziny, który wygłosi do nas Słowo Boże. Jest wśród nas były proboszcz Bińcza - ks. Marian Kopeć. Obiecał, że pojawi się, choć niestety się spóźni ks. Jan Guss - brat śp. Ks. Leona Gussa, byłego proboszcza w Bińczu. Jest także, jak zawsze wierny Bińczowi ks. Jan Giriatowicz – rodem z Bińcza. Są księża: Tadeusz Gorla i Rafał Zabłoński – których dobrze znacie, moi serdeczni przyjaciele i myślę, że i przyjaciele Bińcza. Witam kapłanów z Dekanatu Czarne.
Witam wszystkich Czcigodnych Gości i Drogich Parafian. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie z okazji Dożynek Parafialnych i poświęcenia odbudowanej Groty. Dobrze wszyscy wiemy, że to miejsce jeszcze niedawno wyglądało zupełnie inaczej. Wyglądało tak, jak je opisuje w swoich wspomnieniach ks. Lech Tomaszczyk – Misjonarz Świętej Rodziny, posłuchajcie:
„Dnia 26 stycznia 1998 roku - a więc prawie 20 lat temu - nawiedziłem stare moje miejsca w Bińczu. Wróciłem do moich duchowych korzeni. Wróciłem i oniemiałem ze zdziwienia. To niemożliwe! – krzyknąłem. Stanąłem w miejscu, gdzie kiedyś stał krzyż. Ze łzami w oczach wpatrywałem się w miejsce, gdzie kiedyś kwitło życie w pięknym, okazałym klasztorze... Została jeszcze grota Matki Bożej zdewastowana i zaśmiecona. Stoi, bo jest reliktem świętości tamtych lat i krzyczy do swoich dzieci: Ludu mój ludu, cóżem ci uczyniła? Przepraszam Cię Maryjo za nich. Wyjechałem przygnębiony…”.
Siostry i Bracia!
Wszystko to bardzo smutna prawda. To historia, której trzeba się wstydzić. Dlatego stojąc dzisiaj w tym miejscy, już jakże innym, odmienionym, chcę powiedzieć razem z Wami: PRZEPRASZAM. Przepraszam, za wypędzenie misjonarzy, przepraszam za zniszczony klasztor i zdewastowaną grotę, za wyrzucony krzyż. Przepraszam za tych, którzy to zrobili i za tych, którzy nic nie zrobili, bo było im to wtedy całkowicie obojętne. Moi Kochani! Ale nie mówię tego wszystkiego, by popadać w smutek. Mówię to, byśmy bijąc się pokornie w piersi, uczyli siebie i młode pokolenie, że prawdziwą wolność miłością się mierzy, nie agresją, nie dewastacją, nie niszczeniem.
Dzisiaj Bogu dziękuję i Wam wszystkim za to, że mogę tutaj, teraz zaśpiewać Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy. Poczytuję to sobie za wielką łaskę od Pana Boga i od Was, że to miejsce stało się na nowo miejscem szczególnej obecności Boga i Jego Matki Maryi. Gdy przyszedłem do Was przed czterema laty, w tym miejscu w parku nie widziałem niczego szczególnego, po prostu zarośnięta góra kamieni – gontyna, bo tak o niej mówiliście. Nie wiedziałem też o historii tego miejsca. To dopiero Wasza pamięć i Wasze wspomnienia pomogły mi odkryć to miejsce. Dla wielu mieszkańców Bińcza ta niewidzialna nić więzi z Misjonarzami, którzy tu kiedyś byli, nigdy nie została zerwana. Wielu z Was odwiedza przecież sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej, od 4 lat jeździmy tam nawet rowerami z pielgrzymką, niektórzy z Was jeżdżą tam na odpust, na cmentarzu w Górce Klasztornej odwiedzacie groby kapłanów, którzy tu kiedyś pracowali. Myślę zatem, że dla tych z Was, którzy mają w swej pamięci ciągle żywe wspomnienia z obecności Misjonarzy Świętej Rodziny to miejsce – grota, zawsze było święte i pewno ze łzą w oku patrzyliście na umierającą grotę. Dzisiaj, patrzycie ze łzą w oku, ale z radości, że grota powstała z ruin.
Poeta Adam Asnyk napisał: „... nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość stoi tam na straży, i wy winniście im cześć…”. Oddajemy zatem cześć i szacunek na nowo temu miejscu, które jest pięknym świadectwem czasów, gdy w Bińczu żyli i pracowali Misjonarze Świętej Rodziny. Od wielu lat ta idea odbudowy groty żyła w sercach wielu mieszkańców Bińcza, by wreszcie idea stała się faktem. Po 60 latach do parku w Bińczu powróciła Matka Boża z Lourdes i św. Bernadeta, powróciła grota. Powróciła, bo znaleźli się ludzie, którzy swoim zaangażowaniem, pracą i ofiarnością wspierali to niezwykłe dzieło. Powróciła, dzięki Wam. Dziękuję zatem bardzo całej Radzie Sołeckiej Bińcza oraz naszemu przedstawicielowi w Gminie – Radnemu Panu Bartkowi Badzińskiemu – to ich praca i wręcz determinacja pomogła w odbudowie groty, a także fundusze sołeckie, które były przekazywane na ten cel. Dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy w Czarnem za dofinansowanie tego dzieła i wszelką pomoc, dziękuję Misjonarzom Świętej Rodziny oraz Państwu Joannie i Józefowi Girjatowicz za szczególną ofiarność. Anonimowa Rodzina ufundowała figurę Matki Bożej i Św. Bernadety. Bóg zapłać! Dziękuję wszystkim darczyńcom, a jest Was bardzo wielu. Wasze składane ofiary przy okazji festynu parafialnego czy uroczystości i koncertów, pomogły odbudować grotę. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły, swoje traktory i inne maszyny, by to miejsce było widoczne dla świata. Dziękuję firmie kamieniarsko – budowlanej z Łobżenicy, która pracowała przy odbudowie grotę.
Deo gratias! Bogu niech będą dzięki za Was wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogliście w odbudowaniu groty. Dzisiaj, dzięki Wam ten „ołtarz przeszłości” już nie krzyczy, tak jak wspominał to ks. Misjonarz. Dzisiaj to miejsce przepełnione jest naszą modlitwą i niech ta grota od dzisiaj żyje na Bożą chwałę i chwałę Maryi, niech żyje dla dobra duchowego nas wszystkich, i tych, którzy będą tu przychodzili, by się modlić.


Artykuł i Galeria w Gościu Niedzielnym Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes


Poświęcenie Groty Matki Bożej z Lourdes Bińcze 27.08.2017 r.
Foto-Galeria


1.08.2017 r.

Grota Wczoraj i Dziś
Pamiątka po klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny, którzy przebywali w Bińczu w latach 1928-1961. Grota została wybudowana w 1937 r.
W 2017 r. dzięki inicjatywie, ofiarności i pracy wielu osób grota odzyskała swój dawny blask.

Erinnerung an das Kloster der Missionare von der Heiligen Familie, die 1928-1961 in Bińcze in den Jahren. Grotte wurde 1937 gebaut. Im Jahr 2017. Die Initiative, die Großzügigkeit und die Arbeit vieler Menschen Höhle wieder seinen alten Glanz.


Grota Wczoraj i Dziś Foto-Galeria1.07. 2017 r.

„Pielgrzymka do Górki Klasztornej„


IV pielgrzymka rowerowa z Bińcza do Górki Klasztornej. Dziękuję wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, a było nas 25 rowerzystów - najmłodsza to Julia Gwizdała lat 12, a najstarszy to 77 – letni Pan Czesław Witkiewicz. Byli także goście z Sianowa i Gdyni.
W Bazylice modliliśmy się podczas Mszy świętej w intencji Całej Naszej Parafii. Pięknie dziękuję osobom, które pomogły nam wrócić, przetransportowali nasze rowery, a byli to Panowie: Maciej i Bogdan Gwizdała, Marek Patalas, Adam Chodorski, Andrzej Różek, Janusz Wręczycki. Bóg zapłać!
Do zobaczenia za rok!!! – mam nadzieję!


Pielgrzymka do Górki Klasztornej15.06. 2017 r.

„Boże Ciało„
4.06. 2017 r.

„Pierwsza Komunia Święta„

Sakrament I Komunii Świętej w kościele parafialnym w Bińczu.
I Komunia Święta – uroczystość, w której podczas Mszy wierni ochrzczeni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią Chleba. Do I Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na Mszy Świętej przemianę. I Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących, zwykle dzieci i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.


Komunia Święta foto-galeria11.05. 2017 r.

„Pielgrzymka do Czernic„


Pielgrzymka do Czernic


Na zaproszenie ks. Jana Guss uczestniczyliśmy we Mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Fatimskiej w Czernicach.
Po drodze zatrzymaliśmy się przy kościele w Lipce, gdzie pochowany jest ks. Leon Guss – były proboszcz Bińcza.


7. 05. 2017 r.

„ Tabernakulum, przed i po renowacji„Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Kliknij na zdięcie aby powiększyć

Ofiarodawcy

Elżbieta i Mirosław Nowakowscy

Danuta Kałdowska

Paulina i Eugeniusz Wojsa

Irena i Jan Waligórscy

ks. Tadeusz Gorla

Katarzyna Mackiw

16-17. 04. 2017 r.

„ Nasze kościoły filialne pięknie udekorowane na święta„

13-16 04. 2017 r.

„Wielki tydzień 2017!„
14. 04. 2017 r.

„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!„
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam:

radość, która dostrzega piękno małych rzeczy, nadzieję,
która nie gaśnie kiedy marzenia wydają się być dalekie,
pokój, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,
wiarę, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża
- tego wszystkiego oraz wiele więcej…
Wszystkim Drogim Parafianom
i Czcigodnym Gościom
obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy życząKsiądz Igor Mackiw

oraz Kleryk Piotr Towarnicki

26. – 29. 03. 2017 r.

„REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE„


Niedziela 26. 03.
9:00 Msza św. – Wyczechy
10:30 Msza św. – Raciniewo
12:00 Msza św. – Bińcze
17:00 Bińcze - Gorzkie Żale.Poniedziałek 27. 03.
8:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu

Wtorek 28. 03.
8:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu

Środa 29. 03.
8:30 Spowiedź i Msza św. dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Spowiedź i Msza św. dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Spowiedź i Msza św. w Raciniewie
18:00 Spowiedź i Msza św. w Wyczechach
19:00 Spowiedź i Msza św. w Bińczu

Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz Tomasz Szewczyk.

1.03.2017

„WIELKI POST
ANNO DOMINI 2017„

Karnawał dobiegł końca. Ucichły zabawy, bale i przyjęcia. Od dzisiaj mówią do nas w Kościele: ” Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.
Jeden z hymnów liturgicznych następująco wyrażają istotę tego okresu: „Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy”.
Cały okres Wielkiego Postu jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy. Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne”.
W tym roku przeżywamy setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 – 2017). Matka Boża prosiła dzieci fatimskie, by pokutowały za grzeszników. Po stu latach ta prośba jest ciągle aktualna.
POKUTUJCIE!

6.01.2017

„Objawienie Pańskie
Święto Trzech Króli„