Wielka Sobota - poświęcenie ognia i wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych A.D. 15.04.2017