Skrzatusz 19.09.2015
Nasza młodzież na nocnym czuwaniu w Skrzatuszu – 19. 09. 2015