Poświęcenie Figury Najświętrzego Serca Pana Jezusa 7.06.2015 Bincze