Pielgrzymka i Odpust w Raciniewie 26.08.2015
26. 08. 2015. - nasza II Pielgrzymka na odpust do Matki Bożej Częstochowskiej w Raciniewie. W pielgrzymce wzięło udział 41 osób - nie tylko parafianie. Był to piękny czas modlitwy, śpiewu i poczucia wspólnoty. Msze św. odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Jan Guss - brat ś.p. ks. Leona - byłego proboszcza w Bińczu.