Odpust Parafialny w Niedziele Świętej Rodziny 28.12.2014