Uroczystość Pierwszej Komuni Świętej w Parafii Bińcze
w Kościele Filialnym w Wyczechach 22.06.2016