Jubileusz 50 –lecia Kapłaństwa
ks. Prałata Jana Giriatowicza