Poświęcenie kapliczki Matki Bożej Fatimskiej w Domisławiu 13 maja 2018 r.