Pielgrzymka z Bińcza do Górki Klasztornej 1 lipca 2017