Odpust Parafialny 30.12.18 A.D. Niedziela Świętej Rodziny