Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes 27.08.2017.