Nowe ogrodzenie przy kościele parafialnym w Bińczu.
Ks Proboszcz Igor Mackiw wraz z Radą Parafialną składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom z Parafii i z poza Parafii za wkład finansowy oraz tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zbiórek w całej Parafii. Szczególne podziękowania kierujemy do "FAJNYCH LUDZI", na których zawsze można liczyć, za montaż ogrodzenia. Bóg Zapłać !!!