„Nowy biskup pomocniczy
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej„

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim dotychczasowy dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Koszalinie, ks. Krzysztof Włodarczyk.
Nominat urodził się w 1961 r. w Sławnie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i trzyletnie studia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Następnie przygotował doktorat z teologii, który obronił w 2005 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1987 r. Jako neoprezbiter został wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. Rok później rozpoczął tworzenie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu k. Wałcza. Od 1989 r. był dyrektorem Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie-Wilkowie. W 1990 r. rozpoczął też pracę w kurii, gdzie objął kierownictwo Referatu Duszpasterstwa Rodzin. Został także diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął w Wilkowie budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego, którego był później dyrektorem. W latach 1996-2003 był też asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, a w latach 1998-2005 diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Aktualnie jest dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Koszalinie, sędzią sądu biskupiego oraz członkiem Rady Kapłańskiej.

Nabożeństwa

 • Kościół Parafialny Bińcze
  pw. Świętej Rodziny

  Msze Święte: niedziela 12:00

  kwiecień - wrzesień
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 18:00

  październik - marzec
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 17:00

 • Kościół Filialny Raciniewo
  pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

  Msza Święta: niedziela 10:30

 • Kościół Filialny Wyczechy
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Msze Święte: niedziela 9:00

  kwiecień - wrzesień
  czwartek 17:00

  październik - marzec
  czwartek 16:30 • Wizyt na stronie
  Kliknij i wspomóż głodne dzieci

  Decyduj sam komu podarujesz 1%

  Pobierz program do rozliczeń Rozlicz PIT online