26.08.2016

„Odpust i Msza Św. w Raciniewie„

W piątek 26.08.2016 w kościele filialnym w Raciniewie o godz. 18:00 odbył się odpust i Msza Św. z okazji Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Mszę św. i Słowo Boże wygłosił ks. por. Włodzimierz Skoczeń proboszcz parafii w Czarnem.
Z Bińcza już tradycyjnie wyruszyła na odpust z piesza pielgrzymką.
Foto-relacja z Uroczystości12.06.2016

„Poświęcenie Pomnika w Raciniewie„

Z inicjatywy ks. Proboszcza stanął przy kościele w Raciniewie w miejscu byłego cmentarza niemieckiego, wielki kamień z tablicą upamiętniającą byłych mieszkańców Raciniewa. Tekst na tablicy jest w języku polskim i niemieckim. Dnia 12 czerwca 2016 r. to Miejsce Pamięci zostało poświęcone w obecności gości z Niemiec, Pana Burmistrza P. Zabrockiego oraz wielu parafian. Wielkie podziękowania należą się tym osobom, które uporządkowały teren byłego cmentarza, postawiły kamień, wykonały tablicę oraz zadbały o nasadzenia kwiatów i krzewów. Jest to dziś godne Miejsce Pamięci i piękna wizytówka Raciniewa.
Foto-relacja z UroczystościNabożeństwa

 • Kościół Parafialny Bińcze
  pw. Świętej Rodziny

  Msze Święte: niedziela 12:00

  kwiecień - wrzesień
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 18:00

  październik - marzec
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 17:00

 • Kościół Filialny Raciniewo
  pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

  Msza Święta: niedziela 10:30

 • Kościół Filialny Wyczechy
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Msze Święte: niedziela 9:00

  kwiecień - wrzesień
  czwartek 17:00

  październik - marzec
  czwartek 16:30

 • Kliknij i wspomóż głodne dzieci

  Decyduj sam komu podarujesz 1%

  Pobierz program do rozliczeń Rozlicz PIT online