Skra Bińcze – historia Geneza powstania klubu sportowego LZS "Skra" Bińcze Początki aktywności sportowej młodzieży w miejscowości Bińcze datują się na lata 1959-1963. Główną przyczyną stało się wykonanie przez alumnów (kleryków klasztoru św. Rodziny) w przylegającym do budynku klasztoru parku, boiska do gry w piłkę siatkową. Nadmienić należy, że klasztor mieścił się w pałacu zbudowanym w XIX wieku, który przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym, a uległ zniszczeniu wskutek pożaru w 1973 roku. W tym okresie młodzież z Bińcza oraz okolicznych wsi (Unichów, Olszanowo) spotykała się w każdą niedzielę i rozgrywała z reprezentacją kleryków mecze w siatkówkę. Było to spontaniczne i nie stała za tym żadna organizacja sportowa. Do najbardziej aktywnych należeli: Zdzisław Bochenek i Lech Liburski (z Bińcza), Stanisław Bugiel (z Unichowa) oraz Rosiński i Konad z Olszanowa. W roku 1965 klasztor został zlikwidowany, a w jego miejsce pałac stał się siedzibą szkoły podstawowej. „Nadszedł rok 1968, w którym od dnia 1 września, rozpocząłem pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bińczach (taka była wówczas pisownia nazwy tej miejscowości). Jako nauczyciel wychowania fizycznego postanowiłem zagospodarować teren parku i dawną kaplicę klasztorną do celów krzewienia kultury fizycznej i sportu. W związku z małą liczebnością uczniów (w całej szkole było 150 dzieci, a w klasach 5-8 ok. 70), nie można było postawić na jednoczesny rozwój wielu dyscyplin. Dlatego też, kierując się osobistymi zamiłowaniami i stażem zawodowym, postanowiłem, że dyscypliną wiodącą będzie piłka ręczna dziewcząt i chłopców. W ciągu miesiąca powstało na terenie parku boisko do piłki ręcznej, a dawna kaplica klasztorna stała się mini halą sportową z małym boiskiem do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Hala wyposażona została w drabinki, przyrządy gimnastyczne i piłki do każdej z wymienionych dyscyplin. Początki były trudne, bo każdą złotówkę trzeba było „wyżebrać”, ale nagrodą było wielkie zaangażowanie dzieci i młodzieży i ich ogromna chęć do uprawiania sportu. W bardzo krótkim czasie okazało się, że młodzież, która uczęszczała do szkół zawodowych i średnich, również bardzo chciała uczestniczyć w zajęciach sportowych. Odpowiedzią na to było stworzenie klubu sportowego LZS „SKRA” Bińcze, który powstał w październiku 1968 roku. Wielkie zaangażowanie wykazał Zdzisław Bochenek, wówczas najstarszy członek klubu oraz Edward Jelonkiewicz, Tadeusz Jelonkiewicz, Aleksander Gappa, Zbigniew Kołdowski, Marian Sobiegraj, Ryszard Konczanin, którzy byli członkami klubu, a jednocześnie podstawowymi zawodnikami drużyn piłki ręcznej i piłki siatkowej. W krótkim czasie, oprócz lekcji wychowania fizycznego, rozpoczęły się zajęcia w ramach SKS i systematyczne treningi drużyn piłki ręcznej i siatkowej, dlatego też, zarówno boiska, jak i mała hala sportowa, zajęte były przez 6 dni w tygodniu, a prawie w każdą niedzielę od wiosny do jesieni odbywały się mecze. Już w roku 1969 chłopcy ze szkoły podstawowej zostali mistrzami powiatu w piłce ręcznej, a dziewczęta zajęły III miejsce w województwie. Jeżeli chodzi o drużynę chłopców, poprzez kolejne lata do 1972 roku byli zdecydowanie najlepsi ze wszystkich szkół podstawowych, a dwukrotnie zajmowali III miejsce w województwie. Należy wymienić dziewczęta i chłopców ze szkoły podstawowej, którzy stanowili trzon drużyn i byli uzdolnieni sportowo: Lidia Gwizdała, Danuta Wołoszyn, Danuta Jelonkiewicz, Tadeusz Jurek, Zbigniew Gappa i wielu innych. Większość z nich brała udział w wielu dyscyplinach sportowych, a w późniejszym okresie zasiliła grono zawodników LZS „SKRA”. Nadmienić należy, że dwie osoby: Tadeusz Jurek i Bogdan Wojsa ukończyli studia na wyższych uczelniach sportowych. Największy rozkwit sportu szkolnego i klubowego miał miejsce w latach 1968-1975. W latach następnych, z racji zmiany pracy i miejsca zamieszkania, brak było możliwości dużego zaangażowania się w pracę na rzecz sportu w rodzimej miejscowości. Cieszę się, że nazwa klubu przetrwała do tej pory i dalej dużo się dzieje na niwie sportowej, a minęło już 40 lat od powstania klubu LZS „SKRA” Bińcze”. Współzałożyciel LZS „SKRA” Bińcze Franciszek Gappa